antifa!
!antifa
#

Trwa dziś ogólnoświatowa akcja upamiętniania towarzyszy i towarzyszek oraz ich bliskich przebywających w więźniach. Ich przewinieniem było budowanie bardziej humanitarnego społeczeństwa. W listopadzie ten los spotkał również naszą przyjaciółkę Linę. Podobnie jak Dy i Jo, Lina jest również oskarżona …


Na czele instytutu stoi “profesor” Jan Żaryn. Nie ma podstaw do delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego – stwierdzili pracownicy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w ekspertyzie napisanej na zlecenie Prokuratury Regionalnej Krakowie…

"Proud Boys" w Kanadzie sami się rozwiązali

Przywódca Kanadyjskie grupy “Proud Boys” która powstała w 2016 roku. Oficjalnie ją rozwijał dodają. …
21 kwietnia rewolucjoniści w regionie Mandalay i Bago założyli Front Antyfaszystowski i Ludowej Władzy (Anti-Fascist and People’s-Power Building Front). Jego deklarowanym celem jest operowanie poza bezpiecznymi „wyzwolonymi obszarami”, aby prowadzić walkę z faszyzmem, stawiać przed wymiarem sprawied…


Skupiaj się na konflikcie. Karm algorytm. Umacniaj narrację. Nie przejmuj się, czy to prawda. …161 razy było mówione

  • 0 users online
  • 4 users / day
  • 5 users / week
  • 12 users / month
  • 40 users / 6 months
  • 131 subscribers
  • 451 Posts
  • 353 Comments
  • News
  • Modlog