demokratyczny konfederalizm
!demkonf
#

Artykuł streszcza argumenty wystosowane przez ekologów społecznych i socjobiologów przeciwko koncepcji “przeludnienia” planety - a także wyjaśnia czemu prowadzi ona do ekofaszyzmu…Fajnie opracowany przegląd założeń Ekologii Społecznej, przybliżający postać Murraya Bookchina, koncepcję demokratycznego konfederalizmu i organizację społeczeństwa w Rożawie…Okropną tragedią dzisiejszej ery społecznej jest nie tylko zatruwanie środowiska; jest nią też upraszczanie naturalnych ekospołeczności, relacji społecznych a nawet ludzkiej psyche. Starcie w proch świata naturalnego akompaniuje starcie w proch światów społecznych i psychicznych. W tym sensie zmien…


Książki Bookchina i Graebera

Jak pisze @borys@szmer.info w !biblioteka@szmer.info;

Teoria jest dla frajerów, ale czasem warto ją znać, wruzcam kilka linków do portalu z którego można śągnąć sporo książek z lewicowym/anarchistycznym przekazem. Niestety są po angie…Ta książeczka opublikowana przez Instytut Andrei Wolf nurkuje głęboko w teorię i praktykę “zabicia dominującego mężczyzny”; potrzeby oczyszczenia z głębokiego patriarchatu, aby wolność i miłość mogły płynąć swobodnie. Praca ta łączy ideologię Kurdyjskiego Ruchu Wyzwoleńczego z innymi pracami nad kr…


demokratyczny konfederalizm
!demkonf

  Demokratyczny Konfederalizm / Jinealogia / Ekologia Społeczna / Municypializm / Bookchin / Ocalan

  Społeczność poświęcona gromadzeniu materiałów i informacji z orbity Bookchinizmu-Ocalanizmu ( ;P ) i koncepcji pokrewnych.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 2 users / month
  • 7 users / 6 months
  • 17 subscribers
  • 10 Posts
  • 21 Comments
  • Politics
  • Modlog