Od marca szczepieni są wojskowi, rząd zadecydował, że kolejną zaszczepioną grupą będą sportowcy.

Tymczasem osobom z niepełnosprawnościami rząd odpowiada tak:

Doceniając wagę zgłoszonych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwa Zdrowia.

Katarzyna Lubnauer i Monika Rosa ponownie wystąpiły z apelem do ministra Dworczyka o włączenie osób z niepełnosprawnościami do priorytetu szczepień. Jak zwracają uwagę:

Niepełnosprawność ruchowa utrudnia zachowanie zalecanej ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi, utrzymanie dystansu społecznego czy samodzielne dbanie o higienę. Podobnie w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zastosowanie się do narzuconych w okresie pandemii środków reżimu sanitarnego jest bardzo trudne, a często zwyczajnie niemożliwe.

Warto zauważyć, że od marca szczepieni są przedstawiciele służb mundurowych, w tym wojskowi. Pytanie tylko dlaczego ich priorytet jest wyższy niż kasjera w sklepie albo kurierki, którzy spotykają się z wieloma osobami i są równie jeśli nie bardziej narażeni. Jest to tym bardziej oburzające gdy spojrzymy na treść przysięgi składanej przez żołnierzy RP:

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, (…) w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.

I niemniej ważne, przedwczoraj rząd zadecydował, że w najbliższym czasie zostaną zaszczepieni również sportowcy. Pytanie tylko czy nam jako społeczeństwu jest niezbędna wykonywana przez nich praca? Czy jednak kluczowe nie jest zaszczepienie osób pracujących w handlu czy usługach?


Ada Łowicz (Mastodon, Twitter, Facebook)

  • Ada ŁowiczOP
    link
    23 years ago

    z tego tytułu odpuściłam sobie policję, mimo, że ślubują:

    (…) służyć wiernie Narodowi, (…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.