english ↓

Ji bo Azadiyê. Kurdyjska walka o wyzwolenie. Piknik, nauka tańca kurdyjskiego, pokaz filmu, koncert! Sobota, 24 września 2022 Centrum Społeczne A.D.A. Puławska

!! Program !! 15:00 – start! Piknik, przekąski z kuchni kurdyjskiej, merch, wystawa fotografii; 16:00 – nauka tańca kurdyjskiego; 17:00 – pokaz filmu „Ji bo Azadiyê” (Za wolność) – opis poniżej; 20:00 – koncert gwiazdy muzyki kurdyjskiej - Hozan Comerd - opis poniżej + pokaz tańca kurdyjskiego z możliwością jego nauki 21:00 – muzyczne after party

FILM: Ji bo Azadiyê (Za wolność)

2h20min Produkcja: Syria, Hiszpania, Irak Język: Kurmanji + napisy polskie i angielskie Reżyseria: Ersin Çelik Wojenna fabuła nakręcona w syryjskiej części Kurdystanu, w samym środku konfliktu zbrojnego. Film opowiada prawdziwą historię oporu grupy młodych ludzi, którzy stawili czoła wrogiej armii, aby bronić swojej dzielnicy. Fabuła napisana została na podstawie pamiętników osób, które poległy oraz świadectw ocalałych, którzy również występują w filmie. Główną bohaterką jest Zilan, młoda kobieta, która wraca do rodzinnego miasta w poszukiwaniu śladów pamięci o zmarłym bracie. W trakcie pobytu w mieście okazuje się, że jest uwikłana w brutalną walkę z policją i wojskiem. Film eksploruje uniwersalne pojęcia takie jak nadzieja, przyjaźń, poświęcenie i strata, jakich doświadcza grupa młodych osób w walce o swoją wolność. . Na historię filmu złożyły się wspólnie doświadczane emocje związane z oporem w dzielnicy Sur w Diyarbakir. Wydarzenia dotyczą walki przeciwko oblężeniu z 2015 roku, która utrzymywała się przez 100 dni. Główna część zdjęć do filmu została zrealizowana w Kobane. Lokalizacja znajdowała się na granicach Turcji. W tym czasie w mieście Rawwa toczyła się wielka bitwa z ISIS. Podczas zdjęć turecka armia zaczęła bombardować Afrin. Reżyser filmu, Ersin Çelik urodził się w 1984 roku w Malatya, w Turcji. W 2006 roku ukończył Wydział Nauk Fizycznych w Samsun OMU. Zamiast nauczania wybrał dziennikarstwo i do 2010 roku pracował jako reporter i regionalny kierownik wiadomości w Dicle News Agency. Uczęszczał na warsztaty filmowe w Centrum Kultury Cigerxwin w Diyarbakır. W latach 2010-2013 pracował jako montażysta, operator kamery i koordynator programu w Sim Production. Z powodu swojej pracy dziennikarskiej był wielokrotnie ścigany i aresztowany w Turcji. Po 2013 roku nadal pracował jako dziennikarz, pisał książki i kręcił filmy w syryjskiej i irackiej części Kurdystanu. Do tej pory oprócz książki “Cudi’s Part in My Hand” (biografia dokumentalna), którą przygotował pracując jako dziennikarz w Şırnak-Cizre, ukazała się jego 3-tomowa książka “The Age of New Revolutions-Rojava Revolution”.

KONCERT: Hozan Comerd

Hozan Comerd jest kurdyjskim artystą. Pochodzi z Dersim i ma tradycje alewicko-kurdyjskie. Od dziesięcioleci należy do znanej grupy Koma Berxwedan (Zespół Oporu). W 2007 roku wydał swój pierwszy album zatytułowany Car Caran i osiągnął wielki sukces dzięki piosence o tym samym tytule. Dwóch jego synów dołączyło do kurdyjskiej partyzantki, gdzie oddali swoje życie. Wiadomo, że Comerd napisał potem piosenkę “Jestem męczennikiem”.

WYSTAWA FOTOGRAFII:

Proces rezolucji, który rozpoczął się między kurdyjskim ruchem wolnościowym a Turcją wiosną 2013 roku, został przerwany przez Erdogana dwa lata później. Latem 2015 przeprowadzono ataki bombowe na kurdyjskie osoby cywilne, a państwo tureckie utrzymywało, że ataki te zostały przeprowadzone przez ISIS. YPS (Civil Protection Units) i YPS-JIN (Civil Protection Units- Women) zostały utworzone poprzez samoorganizującą się młodzież kurdyjską. Wkrótce po utworzeniu YPS i YPS-JIN wybuchł opór w Sur, Şırnak, Idil, Yüksekova, Varto, Cizre, Nusaybin i Silopi. Dzielnica Sur w Diyarbakir była jednym z miejsc, gdzie opór i wojna były najbardziej intensywne. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia będące świadectwem tych wydarzeń.


Ji bo Azadiyê! Kurdish struggle for freedom. Picnic, Kurdish dance lessons, film screening, concert! Saturday, 24 September 2022 A.D.A. Puławska

!! Programme !! 3pm - start! Picnic, snacks from Kurdish cuisine, merch, photo exhibition; 4pm - learning Kurdish dance; 5pm - screening of the film “Ji bo Azadiyê” (eng. The end will be spectacular) - description below; 8pm - concert of the Kurdish music star Hozan Comerd - description below + show of Kurdish dance with possibility to learn it 9pm - after party

MOVIE: Ji bo Azadiyê (The end will be spectacular)

2h20min Production: Syria, Spain, Irak Language: Kurmanji + polish and english subtitles Director: Ersin Çelik War feature shot in the Kurdistan of Syria, in the middle of the armed conflict. The film tells the real story of resistance of a group of young people who faced the army to defend their neighbourhood and it is written based on the diaries of those who died and the testimony of the survivors, who also act in the film. The protagonist is Zilan, a young woman who returns to her hometown looking for the memory of her dead brother, to find herself involved in a violent fight against the police and the army. The film explores universal concepts such as hope, friendship, sacrifice and loss in the struggle for freedom of a group of young people. The story of the film was composed of the common emotion of the resistance in Sur district of Diyarbakir agains siege in 2015 for 100 days, and its important sections. The main part of the filming was made in Kobane. The location was on the borders of Turkey. At that time there was a great battle against ISIS in Rawwa city. During the shootings, the Turkish army began to bomb Afrin. The director, Ersin Çelik was born in 1984 in Malatya, Turkey. In 2006, he graduated from Samsun OMU Physical Sciences Teaching Department. He chose journalism instead of teaching and worked as a reporter and regional news manager at Dicle News Agency until 2010. He attended the Cinema Workshops at the Cigerxwin Cultural Center in Diyarbakır. In 2010-2013 he worked as an editor, cameraman and program coordinator at Sim Production. He was prosecuted and arrested many times in Turkey because of his journalist work. After 2013, he continued to work as a journalist, write books and shoot films in Syrian and Iraqi Kurdistan. Up to now, in addition to his book “Cudi’s Part in My Hand” (Documentary Biography), which he prepared while working as a journalist in Şırnak-Cizre, his 3 volume book, The Age of New Revolutions-Rojava Revolution (Interview-Impression-Documentary) was published.

CONCERT: HOZAN CÖMERT

Hozan Comerd is a Kurdish artist. He is originally from Dersim and has an Alevi-Kurdish tradition. He has been in the well-known group called the Koma Berxwedan (Resistance Band) for decades. In 2007, Hozan Comerd released his first album called Car Caran and achieved great success with the song Car Caran. Two sons of Hozan Comerd have joined the Kurdish Guerrilla and were martyred. It is known that later he wrote the song “I am a martyr”.

PHOTO EXCIBITION:

The resolution process that started between the Kurdish freedom movement and Turkey in the spring of 2013 was terminated by Erdogan in 2015.Bomb attacks were carried out against Kurdish civilians in the summer of 2015, and the Turkish state was defending that these bomb attacks were carried out by ISIS. YPS (Civil Protection Units) and YPS-JIN(Civil Protection Units- Women) were established by organizing the Kurdish youth after the civilian casualties. Shortly after the YPS and YPS-JIN were established, resistance began in Sur, Şırnak, Idil, Yüksekova, Varto, Cizre, Nusaybin, and Silopi. Diyarbakir’s Sur district was one of the places where the resistance and war were most intense. The exhibition features photos that report on these events.

  • @mitsuke
    link
    32 years ago

    Dla uczczenia i opłakania Mahsy (Zhiny) Amini, 22-letniej dziewczyny zamordowanej przez irańską policję moralności za noszenie „niewłaściwego hidżabu” odbędzie się czuwanie przy świecach. Dołącz, żeby nas wesprzeć. We are gathering to support our beloved family and friends in Iran who don’t have access to internet anymore. Join us infront of Main entrance of the Pałac