• KMJ
    link
    Polski
    31 month ago

    Bardzo interesujące spostrzeżenie.