• @ANTIFA_JAWORZNOOPM
    link
    41 year ago

    To cytat Bonawentury Durrutiego, hiszpańskiego anarchisty. Z czasów wojny domowej w Hiszpanii, kiedy to kościelni hierarchowie jawnie wspierali pucz generała Franco. A lokalni księża denuncjowali działaczy robotniczych przed faszystami