• 495 Posts
  • 161 Comments
Joined 7M ago
Cake day: Jul 23, 2020

#


Zresztą on chce tam swoje państwo założyć 😂 pierwsze państwo oficjalnie należące do korporacji

Cooooooo… Wielka szkoda. Jak by nie było dziennik wschodni był “związany” w jakimś tam sposób z naszą stroną barykady. Przykre


IPNu nie da się tak po prostu znieść ustawą

Najbardziej kuriozalnym przykładem jest chyba sprawa Jana Martyniaka z mojego rodzinnego Jaworzna. Martyniak był żołnierzem podległej PPS (i Armii Krajowej) Gwardii Ludowej-WRN. Zginął podczas akcji uwalniania angielskich lotników z obozu jenieckiego w Jaworznie. IPN zapytany przez radę miasta, czy …

To po paru dniach zniknęło 🤷‍♂️


… Terlecki, który wtedy żył, nie widzi tu różnicy, to właściwie nie mamy o czym rozmawiać. Zresztą w ogóle uważam, że z panem Terleckim nie ma już o czym rozmawiać. To, co mówi i jak się zachowuje, powoduje, że właściwie trudno, żeby on był partnerem do jakieś poważnej rozmowy.Nic tu nie widzę

I dalej:

https://m.facebook.com/ad.rozwadowska/posts/10221626085154903

Możemy przeczytać, że Okraska to jedna z najbardziej przemocowych osób w lewicowej bańce…