• harc
    link
    fedilink
    49 months ago

    “Idziemy” tylko z naszej perspektywy. Z perspektywy zagranicznej już dawno tam jesteśmy.