• makeOP
    link
    31 year ago

    nie, za to bardzo chętnie podpiszą porozumienie za grupę protestujących, bez zgody tychże