• makeOP
    link
    fedilink
    39 months ago

    nie, za to bardzo chętnie podpiszą porozumienie za grupę protestujących, bez zgody tychże