• @truffles
    link
    51 year ago

    Nie rozumiem co to przeszkadza, ksiądz miał skądś nawet takie kajdanki specjalne, niemetalowe