• @varelse
    link
    27 months ago

    Pośmiałem się, po czym przypomniałem sobie, że rektor mojej (byłej) uczelni nazywa się Areczek…