• @lemat_87
    link
    Polski
    58 months ago

    Nic ci do tego, co robi prywatna firma komuchu!

    P.S. Je***ć memcena tak samo jak prywatne korpo.