• WFA OP
  link
  fedilink
  31 year ago

  Dlaczego ACAB Fest?

  Jest wiele powodów, dlaczego nie przepadamy za policją i mundurowymi 🔥🚓🔥

  Policja, jako organ wykonawczy władzy państwowej i samorządowej zawsze stoi naprzeciw obywatelom i obywatelkom, mocno trzymając smycz i pilnując, by żadne z nas zbyt głośno nie przeciwstawiało się przemocy systemowej serwowanej nam na co dzień.

  Policja nigdy nie była i nie będzie organem neutralnym ‼️ W p*sce powstała jako patrol chłopski i była początkiem klasistowskiego systemu ukierunkowanego na egzekwowanie prawa zaprojektowanego przez wąską grupę grabiącą kapitał robotniczy.

  Policja nie ma na celu zapewnienia nam bezpieczeństwa. Jeśli wierzymy w prawo każdego do życia w bezpieczeństwie i pokoju, powinnyśmy doprowadzić do likwidacji instytucji, które stoją w sprzeczności z wolnością, a skupić się na faktycznym tworzeniu zdrowych, bezpiecznych i zrównoważonych społeczności 🤝

  Policja finansowana z naszych pieniędzy jest jednym z powodów wiecznego niedofinansowania publicznej edukacji, ochrony zdrowia i masy innych ważnych programów, których zapotrzebowanie finansowe jest stałe i ogromne. To one wzmacniają nasze społeczności i wspierają ogólny dobrostan.

  Widzimy się na ★ 2. ACAB Fest ★ 9. Dni Antywięzienne ★ już 22-ego października!