• @lemat_87
    link
    31 year ago

    Już widzę jak to przejdzie w państwie wyznaniowym spod znaku Wielkiej Cebuli