Jak opublikowano na stronie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego;

Podstawą decyzji są „działania, takie jak wspieranie środowisk nacjonalistycznych m.in. poprzez Fundusz Patriotyczny, czy współfinansowanie ze środków ww. Funduszu (w październiku 2021 roku) plakatów porównujących ambasadora Niemiec do zbrodniarzy nazistowskich, opatrzonych logotypem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z par. 3 ust. 11 umowy z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz programu jego działania zostało to uznane za odstąpienie przez Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] od realizacji umowy. Równocześnie nie ma możliwości realizacji przez Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] kluczowego elementu Pana [Dyrektora Jana Żaryna – przyp. red.] Programu Działania na lata 2021-2028, stanowiącego załącznik do ww. umowy, to jest utworzenia ekspozycji stałej Muzeum Ruchu Narodowego im. Romana Dmowskiego w Warszawie”.

Na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej powołany został dr hab. Adam Leszczyński, prof. SWPS.

Co jeszcze ciekawsze, według jakiegoś tam pisowskiego trolla

Zastępcą dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego będzie Przemysław Witkowski. Przedstawiciel skrajnej lewicy, który Dmowskiego i narodowców od lat przedstawia jako „faszystów”

Witkowski dał się faktycznie poznać jako autor szeregu publikacji na temat polskiego ruchu faszystowskiego, oraz autor książki Faszyzm, który nadchodzi. Byłaby to najprawdopodobniej właściwa osoba na właściwym miejscu, jeśli taki instytut ma działać.