Pr�by destabilizacji w Mo�dawii. "Struktury pa�stwowe mog� tego nie ogarn��"
www.tokfm.pl
external-link
Mo�dawska policja ostrzega przed zamieszkami w Kiszyniowie, kt�rych celem ma by� destabilizacja pa�stwa. Do manifestacji w mo�dawskiej stolicy ma doj�� niebawem. - Je�eli te demonstracje przekroczy�yby zbyt du�y pu�ap, to mo�e by� problem z 'ogarni�ciem' tego. Jednak my�l�, �e je�eli b�d� demonstracje antyzachodnie, to pojawi� si� te� demonstracje prozachodnie, bo przecie� du�a cz�� spo�ecze�stwa, szczeg�lnie ludzi m�odych, nie chce wraca� by�ego ZSRR - m�wi� w TOK FM prof. Krzysztof Fedorowicz z UAM.
Informacje ze świata
!news

  Newsy

  • 0 users online
  • 7 users / day
  • 12 users / week
  • 21 users / month
  • 61 users / 6 months
  • 335 subscribers
  • 2.43K Posts
  • 1.6K Comments
  • Modlog