Kamerki mo�e prymitywne, ale skuteczne. Rosjanie wiedz�, jak du�o broni ze �wiata trafi�o ju� do Ukrainy
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
Ukraina jest w stanie walczy� ponad rok z Rosj� dzi�ki wsparciu z zewn�trz. W wi�kszo�ci nap�ywa ono przez Polsk�. Obserwowanie przep�ywu tego� wsparcia na naszym terytorium ma dla Rosjan istotne znaczenie. Montowanie kamer przy torach czy drogach nie jest g�upie z puntu widzenia ich interes�w.
Informacje ze świata
!news

  Newsy

  • 0 users online
  • 7 users / day
  • 12 users / week
  • 21 users / month
  • 61 users / 6 months
  • 335 subscribers
  • 2.43K Posts
  • 1.6K Comments
  • Modlog