• @rysiek
    link
    11 year ago

    Byłbym ostrożny z takimi memami, łatwo mogą przerodzić się w sarmackie wymachiwanie szabelką i “moim honorem jest walka” i te pe.

    Nie mówię, że takie było zamierzenie i kierunek, ale bardzo niewielki dystans do tego.

    Ukrainę trzeba wspierać, bezdyskusyjnie i bezapelacyjnie, skutecznie, gospodarczo, politycznie, społecznie i militarnie. Ale ostrożnie z narracjami mogącymi nakierowywać na “lance do boju szable w dłoń, Bolszewika goń goń goń”…