Kazimierz Zakrzewski był wybitnym polskim historykiem, działaczem syndykalistycznym i teoretykiem polskiego syndykalizmu. Był współzałożycielem powstałej w październiku 1939 w Warszawie organizacji konspiracyjnej Związek Syndykalistów Polskich i zarazem członkiem pierwszego składu Komitetu Centralnego związku. Organizował w Krakowie Oddziały Bojowe ZSP.

11 marca 1941 został rozstrzelany w lesie w Palmirach przez nazistów.

Tu prezentujemy jego cytat na temat faszyzmu:

“Faszyzm nie odrzucał nigdy haseł nacjonalistycznych, ponieważ są to jego własne hasła; on to przeciwstawia polityczną walkę zorganizowanych grup narodowych społecznej walce klas, oraz wojenną ekspansję zaborczych aparatów państwowych – zbiorowej współpracy pokojowej wolnych i równych narodów. (…) Nacjonalizm, to jedyna treść ideowa, jaką faszystowska burżuazja może przeciwstawić ideologii robotniczej…”

 • harcM
  link
  fedilink
  3
  edit-2
  5 months ago

  Sądząc po zdjęciu dość młodzieżowo się nosił jak na osobę żyjącą na początku wieku ;]