• pfm
    link
    fedilink
    14 months ago

    Wydaje mi się, czy w roli króla wystąpił Dustin Hoffman? 🤔