• pfm
    link
    11 year ago

    Wydaje mi się, czy w roli króla wystąpił Dustin Hoffman? 🤔