[W]ykorzystujemy masywną analizę językową aby zademonstrować, że rozwój argumentacji wolnej od faktów może być rozumiany jako część głębszej zmiany. Po roku 1850 wykorzystanie zwrotów nacechowanych emocjonalnie w zbiorach [analizowanej biblioteki] Google Books systematycznie spadało, podczas gdy wykorzystanie słownictwa łączonego z argumentacją opartą na faktach stabilnie wzrastało. Te wzory zachowań zmieniły się w latach 80 zeszłego wieku, a zmiana przyspieszyła w okolicach 2007, kiedy na przestrzeni wielu języków spadła częstotliwość pojawiania się języka opartego na faktach, podczas gdy emocjonalnego znacznie wzrosła, temu trendowi towarzyszyła zmiana języka z kolektywistycznego na indywidualistyczny.