[W]ykorzystujemy masywną analizę językową aby zademonstrować, że rozwój argumentacji wolnej od faktów może być rozumiany jako część głębszej zmiany. Po roku 1850 wykorzystanie zwrotów nacechowanych emocjonalnie w zbiorach [analizowanej biblioteki] Google Books systematycznie spadało, podczas gdy wykorzystanie słownictwa łączonego z argumentacją opartą na faktach stabilnie wzrastało. Te wzory zachowań zmieniły się w latach 80 zeszłego wieku, a zmiana przyspieszyła w okolicach 2007, kiedy na przestrzeni wielu języków spadła częstotliwość pojawiania się języka opartego na faktach, podczas gdy emocjonalnego znacznie wzrosła, temu trendowi towarzyszyła zmiana języka z kolektywistycznego na indywidualistyczny.

 • pfm
  link
  2
  edit-2
  3 years ago

  Proponuję zupełnie inne wyjaśnienie. Systemy I i II wg Kahnemana różnią się m.in. wysiłkiem niezbędnym do zajęcia stanowiska. Myślenie szybkie (polegające na szeroko pojętej intuicji) jest bezwysiłkowe a myślenie wolne (racjonalne) wymaga wysiłku.

  Może być tak, że w miarę upływu czasu świat stał się tak złożony, że coraz trudniej jest nadążać za nim i racjonalnie oceniać przedmioty. Rozwój internetu i wzrost jego dostępności przyspieszyły jeszcze wzrost tej złożoności.

  Jest to jednak tylko hipoteza, podsunięta przez intuicję. ;)

  edit: Bliska osoba podsunęła też możliwy wpływ reklamy.

  Ciekawy jest też wątek o dezinformacji (sekcja “Potential drivers”).