Zasady są proste - zdzieramy z przestrzeni publicznej wlepy hitlerowskie, nacjonalistyczne itp.

Kto uzbiera ciekawszy album do końca trwania wydarzenia?

Przewidziane nagrody dla co najmniej trzech osób z najciekawszą kolekcją. 🙂