• Przez kilka ostatnich lat dochodziło do ataków na żołnierzy i funkcjonariuszy służb USA z użyciem energii skierowanej
  • W ataku energią skierowaną stosuje się bardzo skoncentrowaną energię elektromagnetyczną, w tym silne fale radiowe albo urządzenia mikrofalowe i strumienie cząsteczek
  • Ataki przybierają różne formy: od zakłócania pracy sprzętu elektronicznego aż do wywoływania bólu i trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Objawy nazwano “syndrom hawański”, a są wśród nich intensywne dzwonienie w uszach, utrata słuchu i zaburzenia równowagi, przemęczenie oraz uporczywe bóle głowy, a nawet uszkodzenia mózgu
  • Podejrzane ataki, których wcześniej nie ujawniano publicznie, miały również rzekomo miejsce w samym USA, w tym w parku Ellipse, naprzeciwko Białego Domu w Waszyngtonie