• @Kociamorda
    link
    61 year ago

    To określenie na uległy wobec pracodawcy organ nie reprezentujący w rzeczywistości interesów pracowników