• @lemat_87
    link
    31 year ago

    chyba bym się wyprowadził z tego grajdoła