• @dj1936
    link
    fedilink
    32 months ago

    Warto wybrać się na tym film szczególnie przez osoby, które nie znaja tematu przedstawionego w nim (albo tylko im się wydaje, ze znaja).