cross-postowane z: https://szmer.info/post/11117

Kolektyw Anarchists od London zaprasza przed polską ambasadę!

ether
mod
link
26d

chyba już są “legalne”… w przeciwieństwie do migrantów proszących o azyl.

@himmellinje
link
2
edit-2
5d

deleted by creator

Obserwatorium graniczne
!noborder

  “Obecna sytuacja” jest wykorzystywana do pogorszenia możliwości przemieszczania się i do zwiększania nadzoru nad ludźmi. Uderza to szczególnie w “nielegalnych migrantów” oraz w osoby z pogranicza legalności.

  Grupa przewidziana do wymiany informacji na temat praktyk granicznego imperializmu Fortress Europe, ruchów migracyjnych i ruchu wsparcia dla tychże.

  • 0 users online
  • 4 users / day
  • 18 users / week
  • 28 users / month
  • 37 users / 6 months
  • 56 subscribers
  • 200 Posts
  • 151 Comments
  • Modlog