Straż graniczna dostanie "plecakowe miotacze substancji obezwładniających". Jest projekt ustawy
www.tokfm.pl
external-link
Rząd chce zmienić ustawę o ochronie granicy państwowej i tłumaczy to 'utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej'. Zmiana dałaby większe uprawnienia Straży Granicznej, która mogłaby korzystać z 'plecakowych miotaczy substancji obezwładniających'.

Projekt zakłada, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Kolejna zmiana, którą ma wprowadzić nowelizacja, to rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o “plecakowe miotacze substancji obezwładniających”.

Obserwatorium graniczne
!noborder

  “Obecna sytuacja” jest wykorzystywana do pogorszenia możliwości przemieszczania się i do zwiększania nadzoru nad ludźmi. Uderza to szczególnie w “nielegalnych migrantów” oraz w osoby z pogranicza legalności.

  Grupa przewidziana do wymiany informacji na temat praktyk granicznego imperializmu Fortress Europe, ruchów migracyjnych i ruchu wsparcia dla tychże.


  Newsy dla zagranicznych przyjaciół w różnych językach wrzucajmy tutaj. W wielu miejscach informacja o tym co tu się dzieje nie dociera.


  Prosimy nie wrzucać tu memów i unikać linków do korporacji.

  • 0 users online
  • 5 users / day
  • 10 users / week
  • 20 users / month
  • 68 users / 6 months
  • 112 subscribers
  • 440 Posts
  • 394 Comments
  • Modlog