Mobi opublikował tłumaczenie fragmentu ciekawego posta o motywacji do stworzenia PeerTube:

Nowy wpis na blogu #FramaSoft utrzymującego projekt #PeerTube o najbliższych planach i apce mobilnej(…)

Uświadomiliśmy sobie, że nikt nie jest w stanie konkurować z YouTube czy Twitchem. Potrzebowałbyś pieniędzy Google, farm serwerów Amazon… Przede wszystkim potrzebowałbyś chciwości, by wykorzystywać miliony twórców i wideomakerów, przygotowywać ich do formatowania ich treści zgodnie z twoimi potrzebami i karmić ich okruchami bogactwa, które zdobywasz, hodując ich widzów w inwentarzu danych.

Monopolistyczne scentralizowane platformy wideo mogą być utrzymywane tylko przez kapitalizm nadzoru.

Chcieliśmy, aby małe grupy, takie jak instytucje, nauczyciele, społeczności, artyści, obywatele itp. mogły pozwolić sobie na emancypację z platform Big Tech, nie gubiąc się w światowej sieci. Musieliśmy opracować narzędzie do demokratyzacji hostingu wideo, więc musieliśmy je zaprojektować z myślą o radykalnie innych wartościach.

I to właśnie zrobiliśmy. Zbudowaliśmy PeerTube, aby wzmocnić pozycję ludzi, a nie baz danych czy udziałowców. (…)