• obywatelle (she/her)
    link
    fedilink
    11 year ago

    Tzn to zgromadzenie nie jest nijak wiążące politycznie dla ONZ czy Rady Europy, to ciało jest mało wpływowe. ;p