Kiedy do Grecji w latach 2015-2016 przybyło ponad milion osób m.in z Syrii, Iraku i Afganistanu wdrożono tam program hot spot, ale równoczesnie UNHCR utworzył program mieszkaniowy. W głównej mierze na kontynencie, ponieważ w 2016 roku po zamknięciu tzw. szlaku bałkańskiego wiele osób zdecydowało się pozostać w Grecji i zaistniała pilna kwestia mieszkaniowa.