• @dj1936
    link
    13 months ago

    Artykuł płatny, ale z komentarzy wynika, że sąd skazał ich na karę 9000zł.