Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów.

Romowie nie mają swojego państwa i nie chcą go mieć. Setki lat temu, wyemigrowali z Azji do Europy, w której żyją do dziś, mimo lat prześladowań i dyskryminacji, które nie skończyły się nawet w XXI wieku. Już w średniowieczu i nowożytności byli alienowani ze względu na kolor skóry, podobnie jak Żydzi i Arabowie. Od kilkuset do miliona Romów zginęło podczas Holocaustu, lub też “Porajmos”, jak oni sami zwykli to wydarzenie nazywać.

Aktualnie, Romowie spotykają się z ksenofobią w większości państw, w których żyją, najbardziej na Słowacji, Węgrzech, Bałkanach, w Czechach i Włoszech. Ostracyzm społeczny sprawia, że egzystują we własnych społecznościach, nie integrując się. Część jest zmuszona do żebractwa, przez które są przez wielu tak źle kojarzeni. Z zaniepokojeniem obserwujemy sytuację na Słowacji, w której ponad połowa społeczeństwa wierzy w teorie spiskowe na temat Żydów, sprzeciwia się pomocy Ukraińcom i ma wrogi stosunek do Romów.

Pragniemy życzyć wszystkim Romom świata, w którym żaden z nich nie będzie dyskryminowany!