Układy zbiorowe pracy to porozumienia między związkami zawodowymi i pracodawcami, które kształtują warunki pracy i wynagradzania w danej firmie lub całej branży. Są powszechnie stosowane np. w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich. W praktyce zapewniają lepsze warunki zatrudnienia, bo wspólna reprezentacja pracowników może wynegocjować więcej korzystniejszych rozwiązań dla załogi niż pojedynczy pracownik negocjujący swoją umowę o pracę. Dlatego, jeśli w danym kraju UE zbiorowymi rokowaniami nie jest objętych co najmniej 80 proc. pracowników, to takie państwo będzie musiało podjąć działania, które upowszechnią zawieranie układów.

Taki wymóg przewiduje unijna dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach UE, którą trzeba wdrożyć do 15 listopada 2024 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało już projekt ustawy o układach zbiorowych pracy, która ma ułatwić zawierania porozumień i upowszechnić je w Polsce. W jaki sposób?

 • harc
  link
  fedilink
  Polski
  46 months ago

  Taki wymóg przewiduje unijna dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach UE, którą trzeba wdrożyć do 15 listopada 2024 r.

  Czyli poczekali bliżej wyborów, żeby rzucić ochłap związkom, podczas kiedy zmusza ich do zmian Unia…