Obecny szef Instytutu Pamięci Narodowej nie ubiega się o ponowny wybór na to stanowisko. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie Jarosław Szarek, którego kadencja kończy się w lipcu, nie zgłosił nawet swojej kandydatury w trwającym właśnie konkursie na Prezesa IPN. Uczestniczy w nim pięciu kandydatów, których nazwiska mamy poznać najpóźniej jutro.

Domyślna społeczność platformy

  • 0 users online
  • 6 users / day
  • 11 users / week
  • 32 users / month
  • 69 users / 6 months
  • 478 subscribers
  • 517 Posts
  • 755 Comments
  • Discussion
  • Modlog