• 3 Posts
  • 1 Comment
Joined 6M ago
Cake day: Aug 27, 2020

#

owszem, zapraszamy do uczestnictwa! https://szmer.info/post/2647


Tak brzmiała treść pierwszej ulotki o Szmerze, wiemy już, że jest mało zrozumiała. Podrzucamy ją jako punkt wyjścia, może stworzymy coś całkiem nowego? Zapraszamy :) …Moderates
Subscribed