wspólnota
!wspolnota
help-circle
rss
Dzięki wsparciu tytana pracy serwerowej mamy zaktualizowany serwis i wprowadzone wiele poprawek. Od wczoraj wieczorem :D Aktualna wersja wykorzystywanego przez nas oprogramowania "[Lemmy](https://join-lemmy.org/instances)" to 0.16.7. Przede wszystkim już wygląda na to, że będzie dużo stabilniej, niż w ostatnich miesiącach. Skończył się też problem z niewyszukującymi się społecznościami co na pewno ucieszy wszystkie osoby, które publikują i crosspostują do innych społeczności. Istotną nową funkcją jest możliwość tworzenia "redagowanych" społeczności, gdzie postować mogą tylko osoby z uprawnieniami moda dla danej społeczności. I tu pytanie do szmerowej społeczności - co sądzicie o zamknięciu domyślnej społeczności - "[wspólnota](https://szmer.info/c/wspolnota)" w ten sposób i wykorzystaniu jej wyłącznie na ważne ogłoszenia czy instrukcje? To domyślna społeczność do której zapisywani są wszyscy, obecnie nie ma jednak konkretnych ustaleń co do publikacji. Bardziej otwartej dyskusji może dalej służyć "meta", jednak tej społeczności mogą nie zauważyć osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę ze szmerem i serwisami "redditopodobnymi". Inne zmiany i nowości w kolejności losowej: - wszyscy mogą tworzyć "redagowane" społeczności do których publikować mogą tylko osoby z uprawnieniami moderacyjnymi dla danej społeczności - dalej komentować mogą wszyscy, o ile nie zostali z danej społeczności zbanowani - poprawki w mechanizmamch banowania na poziomie użytkowniczym i administracyjnym - obsługa "likeów" z [Mastodona](https://joinmastodon.org/pl) - poprawiona obsługa RSS - federacja z [GNU Social](https://gnusocial.network/) - federacja z najnowszą wersją [Peertube](https://joinpeertube.org/) - z poziomu konta na szmerze można teraz śledzić kanały peertuba i je komentować - poprawiona federacja z [Friendicą](https://friendi.ca/), lemmy poprawnie przyjmuje teraz komentarze i hashtagi - przeglądając federowane społeczności lemmiego w bocznym pasku wyświetlane będą ich opisy i zasady - dodano nowe style kolorystyczne serwisu [(do wybrania w opcjach)](https://szmer.info/settings)
19
🎉 Aktualizacja i nowe funkcje 🎉
pin

Ze względu na atak wyjątkowo ohydnego trolla, który przetacza się przez kolejne instancje lemmywersu*, musieliśmy uruchomić formularz rejestracji. Prosimy w nim o krótkie wytłumaczenie powodu rejestracji, mamy nadzieję, że to wystarczy. Jeśli macie pomysł na jakąś formę "zagadki", która będzie dziecinnie prosta i zrozumiała dla osób polskojęzycznych, ale nie zadziała w automatycznym tłumaczeniu będziemy bardzo wdzięczni :) Liczymy, że niebawem będzie możliwe wyłączenie formularza i powrót do automatycznej, w pełni otwartej rejestracji. Nie zmogli nas spamerzy, pojedynczy troll też nie da rady. *Lemmy-verse to potoczne określenie sieci wszystkich połączonych ze sobą instancji oprogramowania Lemmy, z którego korzystamy. To mniejszy wycinek [fediwers (fediverse)](https://fediverse.party/), czyli wszystkich "federujących" usług opartych na protokole activity-pub, takich jak na przykład [Mastodon](https://joinmastodon.org/), [Peertube](https://joinpeertube.org/pl/instances), [Pixelfed](https://pixelfed.org/), [Friendica](https://friendi.ca/), [Diaspora](https://joindiaspora.com/), czy właśnie [Lemmy](https://join-lemmy.org/).
16

Mastodon, co polecacie obserwować i śledzić
Jakiś czas temu był już post na temat Mastodona, wtedy też postanowiłem założyć tam konto. No więc teraz mam pytanie, co wg was warto śledzić.

Z danych zgromadzonych w raporcie „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022” wynika, że wyraźnie wzrasta waga problemów związanych z kapitałem ludzkim w organizacjach pozarządowych. Coraz większym problemem stają się trudności w utrzymaniu zespołu pracowniczego i wolontariackiego. Prawie połowa sektora doświadcza problemów związanych z wypaleniem liderek lub liderów organizacji. Dlaczego coraz mniej osób angażuje się w działania w trzecim sektorze? Pewnych wyjaśnień dostarczają badania doktoranckie Aleksandry Beliny o przyczynach odchodzenia pracowników i pracowniczek z trzeciego sektora. Młoda osoba stoi bokiem, ukrywa twarz w dłoniach, jest smutna. W tle 5 gwiazdek - 4 szare, jedna żółta, pokazujące niską ocenę. Autor/źródło: Canva.com POD LUPĄ to cykl portalu ngo.pl i Badań Klon/Jawor, w którym bierzemy na warsztat wybrane zagadnienie dotyczące życia organizacji społecznych. Zapraszamy na jego dziewiątą odsłonę: „Czy tu zaszła zmiana? Sektor społeczny w XXI wieku”. Julia Bednarek, Badania Klon/Jawor: – Dlaczego ludzie odchodzą z organizacji pozarządowych? Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako badaczki, która zajęła się tym tematem w swojej pracy doktorskiej. Aleksandra Belina: – Pierwszą i główną przyczyną jest rozdźwięk pomiędzy tym, co sobie wyobrażamy, wchodząc do organizacji, a tym, co zastajemy w środku, w codzienności. To rozdźwięk na kilku poziomach. Moi badani wskazywali zarówno na rozdźwięk pomiędzy wartościami, które są „na papierze” i są wyrażane na zewnątrz organizacji, jak i wartościami, którymi powinni się kierować liderzy i cały zespół. Wątek „kultury organizacyjnej” bardzo mocno wybrzmiewał w moich badaniach. To, co było niepokojące w narracjach pracowników i pracowniczek, którzy odeszli z organizacji, to istnienie tak zwanej kultury milczenia. Czyli poczucia, że o trudnych sprawach raczej się nie mówi, nie zgłasza się ich do przełożonych, że trudno przedstawić inną perspektywę czy opinię, która może być nie po myśli kadry zarządzającej. Co może to rodzić konflikty czy nawet doprowadzić do degradacji lub zwolnienia. Drugi rozdźwięk to traktowanie misji nie jako pozytywnej motywacji, która wynika z naszych potrzeb i chęci niesienia dobra, ale jako „szantażu emocjonalnego”. Mówiąc wprost: chodzi o przymuszanie pracowników i pracowniczek do nadgodzin, do darmowej pracy, do pracy ponadnormatywnej, tłumaczone tym, że „jeśli w niedzielę nie wyślesz setki maili, albo nie pójdziesz na ulicę, to świat się zawali, katastrofa klimatyczna będzie się rozprzestrzeniać, zwierzęta umrą, a dzieci nie dostaną gorących obiadów”. Czyli traktowanie misji w nieetyczny sposób, nie w taki, w jaki się powinno. No tak, źle rozumiane poczucie misji daje duże pole do nadużyć, do manipulacji. Tu wspominałaś o nadgodzinach i dodatkowych zadaniach, ale ja też myślę, że często to jest taka praca mentalna, emocjonalna. Takie ciągłe „bycie głową w pracy”, bo poczucie misji jest tak głęboko zakorzenione w osobach działających. A czasem też taka kultura pracy sprawia, że samemu się sobie narzuca wysokie standardy. – Zdecydowanie. To, o czym mówisz jest właśnie trzecim aspektem, który dotyczy wielu NGO’sów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Brakuje granicy pomiędzy czymś, co możemy nazwać służbą, misją, wolontariatem, aktywizmem a byciem w pracy, byciem „profesjonalnym pomagaczem”, pracownikiem czy pracowniczką. Ja badałam osoby kiedyś zatrudnione w organizacjach, które z nich odeszły i pomimo istnienia stosunku pracy, często tej granicy nie było. Czasem wynika to z głęboko zakorzenionych potrzeb i wartości, dla których wchodzi się do trzeciego sektora i pracuje w zawodach pomocowych, ale jednocześnie, gdy nie ma profesjonalizmu w zarządzaniu, w mówieniu o zakresie obowiązków, rodzą się problemy wewnątrz organizacji. Również ścieżka rozwoju, ścieżka zawodowa w wielu organizacjach jest bardzo rozmyta i czasami wręcz niewidoczna. Moim badanym brakowało poczucia, że wiedzą, dokąd zmierzają, że ich potencjał jest wykorzystywany w świadomy sposób i mogą rozwijać swoje kompetencje. Podsumowując te wszystkie czynniki, można powiedzieć, że potrzeby wielu spośród badanych przeze mnie pracowników i pracowniczek NGO’sów były na szarym końcu i to ostatecznie doprowadzało do ich odejścia. Zarówno potrzeby organizacji, która jest niedofinansowana i jest w niej ten „niedoczas”, brak zasobów, jak i potrzeby kadry zarządzającej, liczne oczekiwania grantodawców czy potrzeby odbiorczyń i odbiorców, powodują, że pracownik w organizacji jest często niedoceniany, a jego potrzeby i jego dobrostan są niezaopiekowane. Warunki, o których opowiadasz sprawiają, że to „odchodzenie” wydaje się być trudnym procesem. Domyślam się, że historie Twoich badanych były bardziej emocjonalne i trudne niż pragmatyczne i zdystansowane. – Tak, zdecydowanie. Słowo „trudne” bardzo często się pojawiało, zwłaszcza w tych momentach, gdy dochodziliśmy do rozmowy na temat samego procesu odchodzenia. Było kilka osób, dla których to był taki nagły, radykalny moment odejścia, ale to były te najbardziej dramatyczne historie, gdzie wypalenie i frustracja doprowadziły kogoś do ściany. Czyli na przykład do objawów psychosomatycznych i problemów zdrowotnych. Jednak w większości przypadków był to wieloletni proces odchodzenia, zmagania się z pytaniem „zostać, czy odejść?”. Co jeszcze ciekawsze, ja od początku zakładałam i mówiłam otwarcie, że szukam do badania osób, które się utożsamiają z byciem „byłym pracownikiem/pracowniczką sektora”, a w toku rozmowy okazywało się, że to odchodzenie jest bardzo niejednoznaczne. Część osób na przykład odchodziło z jednej organizacji, później brało zlecenia z innych, potem jeszcze gdzieś działało wolontariacko albo w komisji rewizyjnej, a następnie zaczynało pracę w innej organizacji. W rezultacie osoby te cały czas znajdowały się w kręgu związanym z organizacjami pozarządowymi. Całość pod linkiem.„Ręczne” przywrócenie konta Trumpa na Twitterze przez Muska ilustruje dwie kwestie. Po pierwsze, jak Musk i cała zgraja mu podobnych korpolordów rozumie demokrację, po drugie, że są równi i równiejsi w tym cudowny świecie techno-kapitalizmu.

 • make
 • 9 dni
Zaktualizowałam opis społeczności "seks", zawiera teraz dużo informacji o miejscach, w których można szukać pomocy w trudnych sytuacjach
Wrzucam też poniżej: Społeczność dedykowana seksualności, rozkminom, edukacji. To nie miejsce na porno czy poszukiwanie seksu. Na tę chwilę oprogramowanie, na którym stoi Szmer nie daje możliwości tworzenia grup zamkniętych, a do takich chcemy powyższe tematy kierować. *** WAŻNE TEMATY: ![](https://szmer.info/pictrs/image/c60b1ccc-d9a0-4f3a-9156-5795346e02e6.png) **720 720 020** (czynny poniedziałek-piątek 16:00–20:00) **888 88 33 88** - telefon dla kobiet doświadczających przemocy (czynny poniedziałek-piątek 11:00-19:00) **116 111** - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Pod tym numerem można porozmawiać o wszystkim, co ważne, także o seksualności i bliskości (anonimowo, bezpłatnie i całodobowo) *** po ryzykownym kontakcie seksualnym: - możesz przyjąć antykoncepcję awaryjną (do 3 lub 5 dni po stosunku) receptę można zamówić w internecie jeśli nie masz kasy napisz na dzienpo@riseup.net - możesz przyjąć leki zapobiegające części chorób przenoszonych drogą płciową: aids.gov.pl/zpdp - w tym zakażeniu wirusem HIV: aids.gov.pl/co-robic *** Tu możesz zadać pytania dot. HIV/AIDS: aids.gov.pl/poradnia_internetowa *** Tu zamówisz test na HIV do domu: projekttest.pl *** wsparcie w przerwaniu ciąży: - 22 29 22 597 (08:00-20:00) - aborcjabezgranic.pl - womenhelp.org

Czytam, że „Ewelina Głowacka we wrześniu została ukarana mandatem w wysokości 200 zł, ponieważ wzięła żywność ze śmietników pod sklepem Biedronka w Białymstoku. 31-latka z Białegostoku walczy teraz o uchylenie kary”. Dla kapitalizmu nawet lepiej jakby głodni poumierali, bo wtedy wzrośnie PKB, zakłady pogrzebowe zarobią, producenci trumien i zniczy. Ludzie umierają, a biznes kręci się dalej.

Oto więc, de facto biuletyn partyjny PiS, ogłasza na okładce „Thunberg już nie ukrywa: Chcę obalić kapitalizm kapitalizm”. To zaraz obok równie dramatycznego pytania: „Lewica niszczy Tolkiena?”. Szukamy tekstu w tygodniku. Jest w dziale „Świat”, który składa się wyłącznie z tej jednej pozycji. Coś to mówi o naszej prawicy i jej horyzoncie jej zainteresowań. Autor w leadzie dramatyzuje jeszcze bardziej niż na okładce: „Idolka lewicowej młodzieży i pacynka władców świata ma tym razem nowe posłannictwo. Chodzi o obalenie światowego porządku – opresyjnego, rasistowskiego kapitalizmu białego człowieka. Walka z tzw. globalnym ociepleniem, zaprowadzenie zielonego ładu to tylko etap na drodze do ładu marksistowskiego”. To jest zdaniem autora bardzo zły cel.

 • WFA
 • 13 dni
Niedobra jest atmosfera jaka się wytworzyła wokół rakiet, które spadły przy granicy. Fakt, że straciły życie dwie osoby jest tragiczny. Natomiast czym innym jest wydawanie wyroków. Hajda na koń i na Moskwę! Nie ma znaczenia skąd te rakiety spadły. Zginęli ludzie, a w Ukrainie giną tysiącami. Źródłem wojen są państwa i władza. Rosję określa idea z czasów końca średniowiecza, zbierania ziem ruskich. I niestety, właśnie za to giną niewinni ludzie. A tu jeszcze podgrzewanie atmosfery i życzenia zagłady atomowej.
4

Do tej pory deal był taki – my dostarczamy treść, oni ją dystrybuują do (najlepiej) nowych odbiorców i odbiorczyń. I oni zgarniają całą kasę. Mimo wszystko jakoś się na to godziliśmy, zwłaszcza ci twórcy, którzy nie są celebrytami i zależy im na docieraniu ze swoją twórczością do nowych osób. To od początku było oparte na nierówności. Od początku nie było to fair, bo to tak jakby poczta zgarniała cały zysk z rzeczy, którą komuś wyślesz. A teraz jest coraz gorzej.


Tak jak podstawy Internetu tworzyła mieszanina naukowców, post-hipisów, rozmaitych geeków, anarchistów i różnych mniej lub bardziej genialnych wizjonerów, tak Musk jest przykładem "nowego pokolenia" Internetu. Pokolenia nie "geniuszy", tylko mistrzów marketingu, którzy tym wszystkim zawładnęli. A zawładnęli dlatego, że proces upowszechniania Internetu oddany został (Świadomie! Pamiętam dyskusje z tamtych czasów o "komercjalizacji internetu") z rąk publicznych w ręce kapitału.


 • @lysy
 • edit-2
  22 dni
Sortowanie po najnowszych komentarzach
Właśnie zauważyłem, że moż na sortować wpisy po najnowszych komentarzach i chcę się tym znaleziskiem podzielić! Czyli w sumie prawie jakby sortowanie po aktywności wpisu. Cieszę się, że to jest w Lemmym :)

 • WFA
 • miesiąc
cross-posted from: https://szmer.info/post/179394 > Na grupie "Licytacja na rzecz ludzi na/z granicy." > https://www.facebook.com/groups/standwithrefugees/?ref=share > > Wystawiłyśmy takie oto piny, aby wesprzeć zbiórki na rzecz osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. > > Zachęcamy dołączyć do grupy i licytować nasze i innych fanty, za niedługo dodamy więcej!;) > > Jeśli chcecie wesprzeć zbiórki bez licytacji, linki poniżej 👇 > > https://zrzutka.pl/7gr7sy > https://zrzutka.pl/8rnjb7


cross-postowane z: https://szmer.info/post/176947 > Jak na pewno wiecie, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie zmieniła się od ponad roku, jeśli można powiedzieć, że nie idzie w bardziej tragiczną stronę. > > Ostatnie doniesienia mówią o kolejnej śmiertelnej ofiarze bestialskiej polityki granicznej, budowania murów, ksenofobii i rasizmu polskiej władzy. > > W rzece Świsłocz utonął Musa, 21-letni chłopak pochodzący z Sudanu. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć spowodowana przez rządzących, którzy pragną twardego reżimu granicznego. > > Na granicy białoruskiej ciągle działa niezależna anarchistyczna grupa No Borders Team, która wciąż potrzebuje naszego wsparcia, by nadal ratować ludzkie życie w podlaskich lasach. > > Tu znajdziecie grupę z licytacjami na granicę: [https://www.facebook.com/groups/430720808051079]() > > Wspierajcie niezależne grupy, które walczą z polityką Frontexu i nie zgadzają się na dzielenie ludzi na tych legalnych i nielegalnych! > > For foreginers: suppor you anarchist border groups! Against walls, against Frontex! No Borders Team is still collecting funds for saving people's lives in polish-belarusian forests. Support here:[ https://www.indiegogo.com/projects/no-borders-team-support-no-border-s-activists#/]()

Nacjonalistycznych, ksenofobicznych i klasistowskich szmat wśród "sojuszników" nie tolerujemy @ ![](https://szmer.info/pictrs/image/805afdcb-6cdd-48d6-b567-ff6e24e43008.png)
0

Domyślna społeczność platformy

 • 0 users online
 • 2 users / day
 • 5 users / week
 • 20 users / month
 • 53 users / 6 months
 • 1.46K subscribers
 • 1.11K Posts
 • 1.87K Comments
 • Modlog