Naszym celem jest wprowadzenie w całej UE, w ramach prowadzonej przez nią polityki gospodarczej, bezwarunkowych dochodów podstawowych, które zapewnią wszystkim podstawowe środki do życia oraz możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Realizacja tego celu nastąpi w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.

Więcej info pod ww. adresem.

Uwaga: do uczestnictwa w głosowaniu niezbędne jest podanie numeru PESEL.

Na 2021-05-03, godzinę 20:28, z Polski zagłosowało 800 osób, próg wynosi 36660. (Jeśli dobrze rozumiem, mamy o czym rozmawiać tylko jeśli ten próg zostanie przekroczony.)

Interesujące: tylko obywatele Słowenii zmobilizowali się do tego stopnia, że przekroczyli próg (próg wynosił 5640, zagłosowało 6290 osób).

@tomasz
33d

z Polski zagłosowało 800 osób, próg wynosi 36660. (Jeśli dobrze rozumiem, mamy o czym rozmawiać tylko jeśli ten próg zostanie przekroczony.)

Niekoniecznie. Europejską inicjatywę obywatelską musi poprzeć minimum milion obywateli UE, w tym próg musi być przekroczony w minimum siedmiu krajach (1/4 wszystkich).

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

https://europa.eu/citizens-initiative/faq_pl https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_pl

@tomasz
43d

A te inicjatywy nie są takie głupie na jakie mogłyby się wydawać.

W styczniu weszła w życie zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej, która - wg Komisji - była bezpośrednią odpowiedzią na pierwszą w historii udaną europejską inicjatywę obywatelską „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!”.

Można o tym przeczytać tutaj: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_pl

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html?etrans=pl

wszystko co związane z zatrudnieniem

  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 13 users / week
  • 15 users / month
  • 19 users / 6 months
  • 53 subscribers
  • 94 Posts
  • 43 Comments
  • Discussion
  • Modlog