• 261 Posts
  • 34 Comments
Joined 7M ago
Cake day: Jan 11, 2021

#

Chcemy demokratyzacji procesu wyborczego. Wprowadzimy system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV), w którym obywatele głosują na osoby, a jednocześnie zapewniona jest reprezentacja mniejszości.

Wprowadzimy zasadę, że wniosek o referendum podpisany przez 500 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany przez Parlament.

https://partiarazem.pl/program/

W tym systemie wyborcy głosują poprzez numerowanie kandydatów, dzięki czemu ich głos jest w razie konieczności przenoszony na kolejno preferowane osoby. Pozwala to zarówno uwzględnić preferencje głosujących na bardzo popularnych kandydatów w dalszym podziale mandatów, jak i łączyć poparcie tych najmniej popularnych. Ordynacja PGP jest znacznie bardziej demokratyczna i pozwala wyborcom naprawdę wyrazić swoje opinie, zamiast przewidywać wynik i taktycznie głosować na „mniejsze zło”. Listy wyborcze komitetów mają mniejsze znaczenie przy przeliczaniu głosów niż poparcie dla konkretnych kandydatów. Zachowując możliwość rejestrowania dużych list przez partie, pozwoli dopuścić na równych prawach lokalne komitety i startujących indywidualnie kandydatów niezależnych. Zlikwidujemy też progi wyborcze, niemające w tej ordynacji racji bytu, a liczbę podpisów wymaganych do startu zmniejszymy do pięciuset na okręg.

Wprowadzimy proporcjonalną na poziomie krajowym metodę podziału mandatów, analogiczną do stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zapobiegnie to powszechnemu dotychczas przydzielaniu dodatkowych mandatów większym komitetom (w ostatnich wyborach Platforma Obywatelska otrzymała o 18, a Prawo i Sprawiedliwość 13 mandatów więcej, niż wynikałoby to z ich poparcia w skali kraju).

https://partiarazem.pl/program-wyborczy/

Jakby można było się logować to bym korzystał na potęgę :D
Ja np. po prostu używam Pocketa

A te inicjatywy nie są takie głupie na jakie mogłyby się wydawać.

W styczniu weszła w życie zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej, która - wg Komisji - była bezpośrednią odpowiedzią na pierwszą w historii udaną europejską inicjatywę obywatelską „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!”.

Można o tym przeczytać tutaj: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_pl

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html?etrans=pl


z Polski zagłosowało 800 osób, próg wynosi 36660. (Jeśli dobrze rozumiem, mamy o czym rozmawiać tylko jeśli ten próg zostanie przekroczony.)

Niekoniecznie. Europejską inicjatywę obywatelską musi poprzeć minimum milion obywateli UE, w tym próg musi być przekroczony w minimum siedmiu krajach (1/4 wszystkich).

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

https://europa.eu/citizens-initiative/faq_pl https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_plJasne, rozumiem. Pisałem ten komentarz pod kątem promocji na zewnątrz, bo jeśli mamy zamiar docierać też do nieprzekonanych, nieświadomych, a nie wciąż do tych samych osób, to trzeba wyjść z komunikatem na zewnątrz. Także na Fejsbuki czy inne Twittery. Podałem też przykład Wikinews jako stronki poniekąd bardziej zdecentralizowanej i może otwartej niż wyżej wymienione media społecznościowe.


Takie ogłoszenia/newsy możecie publikować również na Wikinews, są tam dodawane też przyszłe wydarzenia.
Same kadry wyglądają mocno serialowo. Po autorze “365 dni”, który zdaniem niektórych normalizował gwałt, nie spodziewam się wiele :/