Testament Polski Walczącej – odezwa programowa do narodu polskiego, jaką opublikowała 1 lipca 1945 roku Rada Jedności Narodowej w związku z bezprawnym przejmowaniem władzy w Polsce przez zawiązane pod patronatem ZSRR władze komunistyczne. Autorem tekstu był ostatni Delegat Rządu na Kraj, poeta Jerzy Braun.

8 Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego.
9 Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinie i osobisty rozwój kulturalny.
10 Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego. (…)
12 Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju.

@obywatelle
link
fedilink
113 dni

Żeby nie było tak cudownie to dodam że był to dokument sklecony naprędce przez właściwie garstkę osób z dawnej AK, troszkę w nadziei na to że komuniści potraktują ją łagodnie. Niestety “Testament…” nie wyrażał poglądów większości działaczy organizacji, a szkoda.

161 razy było mówione!

Społeczność dotycząca wszystkiego co wiąże się z antyfaszyzmem oraz monitorowaniem organizacji faszystowskich i nacjonalistycznych.

Przy tematach związanych z antyfaszyzmem w nieoczywisty sposób warto dodać wytłumaczenie, jak łączy się to ze sprawą.

  • 0 users online
  • 4 users / day
  • 10 users / week
  • 18 users / month
  • 48 users / 6 months
  • 286 subscribers
  • 1.24K Posts
  • 1.09K Comments
  • Modlog