• @truffles
    link
    fedilink
    11 year ago

    Z jakiegoś powodu punkty o oddelegowaniu pracowników do innych zadań i poluzowaniu zasad BHP jako jedyne nie są podkreślone, ale ten o zakazie strajków jest podkreślony podwójnie. Może chodzi o strajk przedsiębiorców :P.

    Wraz z postępującym upadkiem ekosystemu pewnie będziemy mieć więcej powodzi, gwałtownych burz, skażeń, epidemii i każdy z tych punktów da się tym uzasadnić. Czy będzie to w jakiś sposób nadużywane przez rząd? Pewnie tak.