• @didleth
    link
    fedilink
    19 months ago

    Poczta elektroniczna i komunikatory (sławna kontrola czatu) też się łapią do projektu