• @didlethOP
    link
    21 year ago

    Kiełbasa wyborcza kiełbasą wyborczą, jak się zanstanawiam, co te laptopy będą miały preinstalowane