• @truffles
    link
    51 year ago

    W budynku jest narzucony przez lewacką unię system przeciwpożarowy