2 sierpnia ruszyła kampania “Dziki Wrocław – dzika przyjemność” w obronie cennych przyrodniczo obszarów stolicy Dolnego Śląska. Stoi za nią Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu, która skupia 22 organizacje i ruchy działające na rzecz przyrody i klimatu. Aktywiści złożyli wnioski o podjęcie natychmiastowych działań w celu objęcia ochroną prawną 26 wartościowych terenów zielonych Wrocławia. Listę obszarów opracowała inicjatywa społeczna Wrocławska Przyroda, której członkinią jest Aleksandra Kolanek, doktorantka z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. Zapytaliśmy ją o to przedsięwzięcie.
Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 9 users / day
  • 15 users / week
  • 21 users / month
  • 45 users / 6 months
  • 220 subscribers
  • 861 Posts
  • 625 Comments
  • Modlog