• harc
  link
  22 years ago

  Komisja Europejska jednogłośnie zdecydowała, że zarekomenduje Radzie UE wstrzymanie wypłaty 65 proc. środków z trzech programów Funduszu Spójności na lata 2021-2027 dla Węgier, tj. 7,5 mld euro. Powód: niewystarczające działanie w zakresie naprawy praworządności.

  Cała alokacja dla Węgier z budżetu UE na ten okres to niemal 22 mld euro, a więc wstrzymane fundusze stanowią jedną trzecią alokacji – Komisja nie potwierdziła jeszcze, czy i kiedy reszta tych środków zostanie uruchomiona.

  Węgry mają też wstrzymaną możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy – niemal 5,8 mld euro, bo KE nie zatwierdziła węgierskiego KPO (Krajowego Planu Odbudowy).

  Czyli już zostali odcięci od ~13 miliardów euro. Tytuł lekko na wyrost, albo Orban jest zupełnie niewzruszony…