Organizacje pozarządowe domagają się od UE, aby wprowadziła poprawki do dyskutowanego właśnie prawodawstwa dot. reklam politycznych w internecie. Reklamy na fb przyczyniły się bowiem do dalszego osłabienia demokracji na Węgrzech.