cross-postowane z: https://szmer.info/post/153856

Kurdystan.info: Publikujemy oświadczenie KCDK-E - organizacji reprezentującej diasporę kurdyjską w Europie na temat wczorajszych zdarzeń. Jedna uwaga z naszej strony - czynności były wykonywane nie przez policję, a przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego co wiemy z okazanych dokumentów.
Tłumaczenie na polski: Warszawa dla Rojavy

"Rankiem 4 października polska policja, działając jako kolaboracyjny organ ścigania tureckiego reżimu faszystowskiego AKP-MHP, dokonała nalotu na domy i miejsca pracy 50 działaczy kurdyjskich, stosując brutalne metody podobne do tych stosowanych w państwie tureckim. Ich wyjaśnienia dotyczące tych nieuzasadnionych nalotów były identyczne z tymi, których użył reżim Erdoğana, aby usprawiedliwić trwające prześladowania Kurdów w Kurdystanie.

Wbrew podstawowym prawom człowieka, wielu z naszych ludzi było godzinami traktowanych jak więźniowie we własnych domach, a niektórzy byli poddawani nieludzkim naciskom i poniżaniu, kiedy zabierano ich na posterunek policji. Fakt, że w kraju o bardzo małej populacji tureckiej diaspory dwóch policjantów podczas operacji posługiwało się językiem tureckim, wskazuje na możliwość, że operacje te były prowadzone we współpracy z turecką państwową agencją wywiadowczą MIT. Gdyby te operacje były prowadzone wspólnie z elementami państwa tureckiego, to operacja ta jest jeszcze bardziej skandaliczna i nie do zaakceptowania. Tym niesprowokowanym nalotem Polska, państwo członkowskie Unii Europejskiej, rażąco zlekceważyła własne prawa, Europejską Konwencję Praw Człowieka i międzynarodowe konwencje praw człowieka, i postanowiła działać jako partner w brudnej wojnie państwa tureckiego i trwającej masakry w całym Kurdystanie.

Nie rozumiemy, dlaczego Polska zdecydowała się działać w służbie faszystowskiego państwa tureckiego i wzywamy polski rząd do natychmiastowego zaprzestania współpracy z reżimem Erdoğana. Wzywamy polski rząd do przestrzegania zasad demokracji, własnych praw i powszechnych konwencji praw człowieka. Faszystowskie państwo tureckie nie jest przyjacielem żadnego kraju ani narodu, a jego brutalność jest wielokrotnie demonstrowana poprzez wsparcie organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego (ISIS), jego różne kampanie militarnej agresji na Bliskim Wschodzie i poza nią oraz brutalne prześladowanie wszystkich głosów sprzeciwu w Turcji.

Jako KCDK-E reprezentujący Kurdów w Europie potępiamy te działania Polski wobec Kurdów. Wzywamy polski rząd do zakończenia nieludzkiej współpracy z AKP-MHP faszystowskim reżimem tureckim i dyktatorem Erdoğanem przeciwko Kurdom. Wzywamy wszystkich obrońców praw człowieka i demokracji w Polsce do wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań i zwiększenia solidarności z narodem kurdyjskim”.

O uprawnieniach, praktykach i przewinieniach służb.

Powiązane treści znajdzie w następujących społecznościach:

 • Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja - W zcyfryzowanym świecie, kontrolowanym i inwigilowanym przez big-corpo i niedemokratyczne rządy, potrzeba dzielić się newsami, poradami/instrukcjami/wskazówkami, co robić by móc jak najlepiej chronić się przed cyfrowym niebezpieczeństwem - działaniami zarówno zwykłych drobnych przestępców, jak i światowych mocarstw czy wielkich biznesów.
 • PSYOP - Przestrzeń do dyskusji o zwietrzonych podstępach, manipulacjach, machinacjach, prowokacjach, propagandzie i operacjach psychologicznych.
 • Anarchistyczny Czarny Krzyż - międzynarodowa sieć grup anarchistycznych i indywidualnych osób zaangażowanych w działania solidarnościowe z uwięzionymi, oraz w szerszą walkę przeciwko represjom.
 • 0 users online
 • 2 users / day
 • 3 users / week
 • 9 users / month
 • 28 users / 6 months
 • 102 subscribers
 • 638 Posts
 • 294 Comments
 • Modlog