W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa są zapisy pozwalające na odłączenie serwisów online decyzją ministra.
harc
link
1
edit-2
8M

Chodzi o tzw. polecenie zabezpieczające, jakie minister właściwy do spraw informatyzacji – te kompetencje są obecnie w gestii premiera – może wydać m.in. operatorom telekomunikacyjnym „w przypadku wystąpienia incydentu krytycznego”. Polecenie jest decyzją administracyjną i może obowiązywać dwa lata. Wymaga od firm podjęcia oczekiwanych przez ministra działań – w tym zakazania połączeń z określonymi adresami IP lub stronami internetowymi.

W stosunku do przepisów z ubiegłorocznego projektu nowelizacji KSC zasadnicza zmiana polega na tym, że zgodnie z wersją przedstawioną kilka dni temu przez resort cyfryzacji – funkcjonujący w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – polecenie takie można wydać bez uzasadnienia, „jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Czyli w skrócie premier może kazać ocenzurować (zablokować) dowolną stronę/usługę w polskim necie bo bezpieczeństwo/porządek. W kraju w którym już de facto znieśli wolność zgromadzeń w sposób niezgodny z prawem. To jest tak grube, że nawet nie wiem co powiedzieć.

pfm
mod
link
18M

Tylko czy fejsa zablokują? Jednak “swoim” też by wtedy odcięli medium. Zastanawiam się jak dokładnie mogliby tego użyć.

harc
link
18M

Nie będą musieli: https://szmer.info/post/2413

Hakt! – Hakuj i działaj
!hakt

  Haktywizm – użycie komputerów i sieci do promowania celów społecznych i politycznych, zwłaszcza wolności słowa, praw człowieka i dostępu do informacji.

  Źródło: Wikipedia


  Przydatne:

  Inne społeczności o pokrewnych tematach:

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 10 users / month
  • 36 users / 6 months
  • 134 subscribers
  • 157 Posts
  • 284 Comments
  • Modlog